اطلاعیه امور مالی _ تماس با کارشناسان جهت فعال سازی دسترسی به سامانه

دانشجویان محترمی که دسترسی به سامانه آموزش مجازی ندارند لطفا پس از چک کردن وضعیت مالی در سامانه سما و پرداخت الباقی شهریه، جهت فعال شدن دسترسی به سامانه برای خانم واحدی و یا آقای بابازاده بخش امور مالی از طریق واتساپ پیام بگذارند.
۰۹۳۳۰۵۶۹۳۸۶ واحدی
۰۹۰۵۵۲۰۱۶۱۵ بابازاده