اطلاعیه اول مصاحبه دکتری ۹۶

قابل توجه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶

به اطلاع می رساند، اطلاعیه جداول تکمیل اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان و برنامه زمانبندی مصاحبه، در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۶ در سایت دانشگاه به نشانی   https://shomal.ac.ir    قرار می گیرد.

«اداره تحصیلات تکمیلی»