اطلاعیه برنامه و مدارک شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

عنوان: اطلاعیه برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 

کلیه داوطلبان معرفی شده جهت حضور در مصاحبه دکتری می بایست مدارکی که در فایل پیوست ذکر می گردد را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۴ به آدرس پست الکترونیکی gradoffice.shomal@gmail.com ارسال نمایند. تاریخ مصاحبه یکی از تاریخ های ذکرشده در جدول ذیل می باشد.

 

نام رشته کد رشته کد محل تاریخ مصاحبه
مهندسی عمران- حمل و نقل ۲۳۱۴ ۳۶۹۸ ۹۷/۰۴/۱۲

۹۷/۰۵/۰۱

مدیریت ورزشی ۲۱۱۵ ۱۳۶۶ ۹۷/۰۳/۳۰

۹۷/۰۴/۲۷

 

*****   فایل pdf اطلاعیه_   مدارک مورد نیاز

*****   فایل word فرم شماره۱

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با اداره تحصیلات تکمیلی تماس حاصل نمایید. تلفن: ۴۴۲۰۳۷۵۰-۰۱۱