اطلاعیه برگزاری همایش علمی روانشناسی -هدف گزینی مقدمه ای بر انگیزه و پیشرفت –

مرکز مشاوره دانشگاه شمال برگزار می کند:

همایش علمی روانشناسی
(هدف گزینی مقدمه ای بر انگیزه و پیشرفت)

مدرس دوره: استاد سعید صالحی عقیلی

یکم آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح
سالن همایش بین المللی دانشگاه شمال

حوزه معاونت دانشجویی – فرهنگی