اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی

  • کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که اسامی آنها به عنوان دانشجوی فعال از سوی معاونت محترم آموزشی اعلام شده باشد، تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند
  • سقف پرداخت غرامت نقض عضو یا ازکار افتادگی یا فوت ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و سقف پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
  • این بیمه به عنوان بیمه حوادث دانشجویی می باشد و شامل موارد بیماری نمیشود .
  • دانشجویان متاهل می توانند همسر و فرزندان خود را با پرداخت حق بیمه و با ارائه اسامی و مشخصات آنان به واحد رفاه و تسهیلات دانشگاه واقع در ساختمان آمارد طبقه سوم ، تحت پوشش تعهدات و مزایای این قرار داد قرار دهند.  مهلت ارائه مدارک تا پایان روز ۱۵-۸-۱۴۰۱ می باشد .
  • کلیه دانشجویان مشمول این قرارداد بصورت ۲۴ ساعت شبانه روز بدون قید زمان و مکان تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی / واحد رفاه و تسهیلات دانشجویی