اطلاعیه تسویه حساب شهریه دانشجویان

⛔️ قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

?با توجه به شروع امتحانات نیمسال جاری از ۱۳ دیماه، دانشجویان محترم جهت دریافت مجوز امتحان در سامانه وبینار، در اسرع وقت( حداکثر ۶ دی ماه) نسبت به تسویه حساب شهریه اقدام فرمایند.

⛔️ حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شمال