اطلاعیه تعطیلی دانشگاه شمال در روز ۲۷ دی ماه

? به اطلاع دانشجویان، اساتید و ارباب رجوع محترم دانشگاه شمال می رساند پیرو تصمیم هیات رئیسه دانشگاه، روز شنبه ۲۷ دیماه پاسخگویی حضوری دانشگاه شمال تعطیل می باشد.
بدیهی است برگزاری مجازی امتحانات آن روز به قوت خود باقیست و پاسخگویی مجازی همکاران آموزش الکترونیک و امور مالی به دانشجویان و اساتید ارجمند از طریق سیستم درخواست و پشتیبانی برخط ( تیکتینگ وب سایت دانشگاه) و شماره تماس های اعلام شده، امکان پذیر خواهد .

✅حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه