اطلاعیه تعویق زمان برگزاری همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند

بنا به تصمیم شورای تامین استان مازندران، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه های استان مازندران تا ۸ اسفند تعطیل اعلام گردید. لذا برگزاری همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند در تاریخ ۷ اسفندماه امکانپذیر نبوده و به زمان دیگری (که متعاقبا اعلام خواهد شد) موکول می گردد.

دبیرخانه همایش