«اعتذارنامه»

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه شمال

بسم الله الرحمن الرحیم

«اعتذارنامه»

دانشجویان محترم دانشگاه شمال

احتراما نظر به اینکه اطلاع رسانی دیر هنگام چگونگی پرداخت علی الحساب شهریه، موجب تکدر خاطر برخی از دانشجویان و خانواده های آنان گردیده است. اینجانب حسین رنجبر مسوول دانشگاه مراتب اعتذار خویش را اعلام می نمایم؛ امیدوارم که با پذیرش نقدهای منصفانه دانشجویان گرامی، زمینه بهتر شدن دانشگاه شمال را فراهم آوریم.

با تجدید احترام

حسین رنجبررئیس دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعیه ها