اطلاعیه ثبت نام مقطع دکتری سال ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی دکتری سال ۱۴۰۲ مطابق راهنمای ثبت نام اینترنتی همراه این اطلاعیه در روزهای ۱۹ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ انجام خواهد شد.