روش پیگیری ایجاد دسترسی به آزمون مجازی برای دانشجویان دارای تاخیر در تسویه حساب

دانشجویان محترم تمامی مقاطع می توانند بعد از تسویه مالی جهت ایجاد دسترسی به سامانه آموزش الکترونیک از طریق روش زیر به کارشناس امور مالی اطلاع دهند.(به غیر از روزهای تعطیل رسمی)

شماره تماس ارسال پیامک : ۰۹۳۳۰۵۶۹۳۸۶

ایمیل: z.vahedee@gmail.com