اطلاعیه حوزه معاونت اداری و مالی جهت تسویه اینترنتی مابقی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند با توجه به اینکه برگزاری امتحانات نیمسال جاری بر اساس مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه بر اساس تاریخ های معین شده در اطلاعیه معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی می باشد، لذا زمان باقیمانده جهت تسویه حساب مابقی شهریه نیمسال دوم برای صدور مجوز ورود به امتحان در سامانه مذکور، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ و برای سایر دانشجویان روز شنبه ۳۱ خردادماه ۹۹ خواهد بود.
همچنین با توجه به برگزاری دروس عملی در تابستان، تسهیلاتی برای تسویه این بخش از بدهی دانشجویان دارای اینگونه واحدها جهت اعطای چک فراهم گردیده است. همچنین با مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه، شهریه خدمات دانشجویی در نیمسال جاری به میزان ۴۰۰۰۰ تومان (۴۰ درصد شهریه اصلی این بخش) دریافت خواهد شد.

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعیه ها