اطلاعیه حوزه معاونت اداری و مالی در خصوص نحوه تسویه مابقی شهریه ترم تابستان ۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم  می‌رساند زمان تسویه حساب مابقی شهریه ترم تابستان تا پایان وقت اداری روز چارشنبه ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ تعیین گردید.

 

تسویه حساب مابقی شهریه به یکی از روشهای ذیل امکان‌پذیر است:

الف واریز نقدی به حساب دانشگاه از طریق پرداخت اینترنتی شهریه به حساب دانشگاه

ب اعطای یک فقره چک به تاریخ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ در وجه دانشگاه شمال

 

 

مشخصات چکهای تحویلی به شرح ذیل است:

الف -فقط باید در وجه دانشگاه شمال نوشته شود و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هماهنگ سازی چکها و الزام آن برای پذیرش در سامانه وصول چکاوک فقط چکهای جدید مورد پذیرش دانشگاه می باشد.

ب- چکهای مربوط به موسسات خصوصی پذیرفته نمی شود.

ج-چک باید فاقد قلم خوردگی باشد .

د-رقم عددی و حروفی باید یکسان باشد.

ه-تا حد امکان چکها از بانک ملت باشند .

 

 

حوزه معاونت اداری ومالی ۱۵-۰۴-۱۳۹۸