تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان ۹۷

دانشجویان گرامی

لطفا جهت اخذ کارت ورو به جلسه امتحان ترم تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از تاریخ ۳۰ مرداد ۹۷ به وب سایت معاونت آموزشی مراجعه نمایید.

edu.shomal.ac.ir

اداره کل آموزش دانشگاه شمال