اطلاعیه دوم مصاحبه دکتری ۱۳۹۶ – زمانبندی مصاحبه و ارایه مدارک

داوطلبین دعوت شده به مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۶ برای اطلاع از زمانبندی مصاحبه و شیوه ارسال مدارک فایلهای ذیل را دریافت و مشاهده نمایند.فایل های مرتبط با مصاحبه دکتری سال ۹۶ دانشگاه شمال

 

تماس : ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۵۰

 

اداره تحصیلات تکمیلی