اطلاعیه صندوق حمایت از دانشجویان دانشگاه شمال

اطلاعیه صندوق حمایت از دانشجویان دانشگاه شمال

دانشجویان گرامی، صندوق تازه تاسیس حمایت از دانشجویان، آمادگی دارد به دانشجویانی که برای پرداخت شهریه دانشجوئی مشکل مالی دارند، مبلغ یک میلیون تومان وام بدون بهره پرداخت نماید.

دانشجویان متقاضی به دفتر حوزه ریاست دانشگاه شمال مراجعه یا در سامانه ثبت درخواست و شکایات دانشگاه به آدرس B2n.ir/RequestsShomalStudents تقاضای خویش را ارسال فرمایند.

شماره تماس حوزه ریاست:   44203639 011

هیات مدیره صندوق حمایت از دانشجویان دانشگاه شمال