اطلاعیه فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

در راستای آیین¬نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره ۷۷۹۴۸-/۲۱ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ و اصلاحیه مورخ ۳۰-۰۷-۱۴۰۱، مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشگاه شمال بر اساس «شیوه¬نامه اجرایی» که پیوست این اطلاعیه می باشد، اقدام به پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳در رشته های مندرج در “جدول شماره ۱ ” در فایل ذیل نماید. ضمناً اسامی دانشجویان ( فارغ التحصیلان ) مشمول آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شرح جدول شماره ۲ می باشد.

دریافت فایل کامل اطلاعیه در قالب PDF در انتهای صفحه