اطلاعیه فوری در خصوص استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی:

با توجه به تعطیلی دانشگاه در مردادماه،
جهت استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳،
(فرم شماره سه – فرم تاییدیه فارغ التحصیلی رتبه اول، موجود در دفترچه، ص ۶۰۰)

لطفا تا آخر تیرماه به دایره دانش آموختگان، خانم میرباقری مراجعه نمایید.