اطلاعیه معاونت اداری ومالی راجع به پرداخت شهریه جهت ثبت‌نام درنیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

اطلاعیه معاونت اداری ومالی راجع به پرداخت شهریه جهت ثبت‌نام درنیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

جهت ثبت‌نام درنیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

دانشجویان محترم برای ثبت نام  در نیمسال اول تحصیلی۹۷-۹۶  ملزم به اخذ تأییدیه مالی ترم مزبور ازتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ لغایت مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۶طبق زمانبندی ذیل صرفاً به شیوه الکترونیکی و از طریق بانک ملت می باشد ، در غیر اینصورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد بود.

ورودی زمان و تاریخ پرداخت اینترنتی شهریه
۹۲و ماقبل  

روزیک شنبه (۱۲/۰۶/۹۶)

۹۳ روزدوشنبه (۱۳/۰۶/۹۶)
۹۴ روز سه شنبه (۱۴/۰۶/۹۶)
۹۵ ودانشجویان مهمان روزچهار شنبه (۱۵/۰۶/۹۶)

مراحل این امر به شرح ذیل می باشد :

۱-ورودبه سیستم مدیریت آموزشی سما دانشگاه شمال گزینه مالی ،پرداخت اینترنتی شهریه به آیکن پرداخت (online) کلیک نمایید.

۲- در صفحه پرداخت الکترونیک می‌توانید مبلغ پرداخت خود را که شامل بدهی گذشته +مبلغ علی الحساب شهریه(۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) مشاهده وپرداخت نمائید .

۳- پرداخت شهریه و مانده بدهی منحصراً از طریق بانک ملت و به صورت الکترونیکی مقدور می باشد و روش قدیمی پرداخت شهریه(مراجعه به بانک،واریز وجه و ارائه فیش به امور مالی) به طور کلی ممنوع می باشد.

۴-مسوولیت عدم پرداخت شهریه در تاریخ های فوق به عهده خود دانشجو می باشد.

۵-در صورت بروز مشکل در پرداخت اینترنتی شهریه در ساعت اداری روزهای ۱۲ /۰۶/۱۳۹۶  لغایت ۱۵/۰۶/۱۳۹۶به امور مالی مراجعه نمایید.               

با تشکر

معاونت اداری ومالی