اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه اینترنتی مابقی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند با توجه به اینکه برگزاری امتحانات نیمسال جاری بصورت حضوری بر اساس تاریخ های معین شده در اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می باشد، لذا زمان باقیمانده جهت تسویه حساب مابقی شهریه نیمسال دوم برای صدور مجوز ورود به امتحان، برای دانشجویان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۵-۰۳-۱۴۰۲ به صورت پرداخت اینترنتی خواهد بود و مسئولیت بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت شهریه تا تاریخ فوق به عهده خود دانشجو می باشد.

حوزه معاونت اداری ومالی دانشگاه

۱۴۰۲-۰۳-۰۷