اطلاعیه مهم معاونت اداری و مالی راجع به پرداخت شهریه ثبت‌نام نیمسال دوم

اطلاعیه مهم معاونت اداری ومالی راجع به پرداخت شهریه ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

دانشجویان محترم برای ثبت نام  در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷  ملزم به اخذ تأییدیه مالی نیمسال مزبور ازتاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۷ لغایت مورخ۰۳-۱۱-۱۳۹۷ طبق زمانبندی ذیل صرفاً به شیوه الکترونیکی و از طریق بانک ملت می باشد ، در غیر اینصورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد بود.

ورودی تاریخ پرداخت اینترنتی شهریه
۹۴و ماقبل شنبه (۲۹-۱۰-۹۷)
۹۵ یک شنبه (۳۰-۱۰-۹۷)
۹۶ دوشنبه (۰۱-۱۱-۹۷)
۹۷ سه شنبه (۰۲-۱۱-۹۷)
مهمان چهارشنبه (۰۳-۱۱-۹۷)

مراحل پرداخت اینترنتی علی الحساب شهریه :

  1.  ورود به سیستم مدیریت آموزشی سماسامانه-دانشگاه شمال /گزینه مالی /پرداخت اینترنتی شهریه /کلیک آیکن پرداخت  (online)
  2. در صفحه پرداخت الکترونیک می‌توانید مبلغ پرداخت خود را که شامل : بدهی گذشته +مبلغ علی الحساب شهریه(۸٫۸۰۰٫۰۰۰  ریال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰  ریال) مشاهده وپرداخت نمائید .
  3. پرداخت شهریه و مانده بدهی منحصراً از طریق بانک ملت و به صورت الکترونیکی مقدور می باشد و روش قدیمی پرداخت شهریه (مراجعه به بانک،واریز وجه و ارائه فیش به امور مالی) به طور کلی ممنوع می باشد.
  4. مسولیت عدم پرداخت شهریه در تاریخ های فوق به عهده دانشجو می باشد.
  5. درصورت بروز مشکل در پرداخت اینترنتی شهریه می توانیید در ساعت اداری روز های فوق به امور مالی مراجعه نمایید.  

                                                                                                            

              حوزه معاونت اداری ومالی