اطلاعیه مهم – برگزاری امتحانات در هفته جاری – تعطیلی بخش اداری

احتراما به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند از روز یکشنبه تاریخ ۲۵ دی تا پایان هفته تمامی امتحانات مطابق ساعات مقرر برگزار خواهد شد.

همچنین بخش اداری دانشگاه تعطیل می باشد، لذا تا اطلاع ثانوی برای انجام امور اداری مراجعه نفرمایند.

با تشکر