اطلاعیه مهم درخصوص از سرگیری آموزش حضوری

 

احتراما به استحضار می‌رساند مطابق مصوبه شورای آموزش عالی استان مازندران مقرر است در صورت احراز شرایط ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی جاری، آموزش حضوری به شیوه مشروحه زیر از سرگیری شود:

👈شروط از سرگیری آموزش مجازی:

▪️شهر آمل در لیست شهرهای آبی کرونایی باشد.

▪️عدم شیوع مجدد کرونا.

▪️واکسیناسیون کامل دانشجویان، اساتید و کارکنان.

▪️هرگونه حضور دانشجویان محترم در محیط دانشگاه مستلزم ارائه کارت الکترونیک معتبر تزریق دو دز واکسن کرونا می‌باشد. درصورت اثبات عدم انجام واکسیناسیون یا مخدوش بودن مدارک، وفق مقررات رفتار خواهد شد و مسئولیت تبعات آن بعهده دانشجو می‌باشد.

 

👈شیوه برگزاری آموزش حضوری درصورت احراز شرایط فوق‌الذکر:

▪️مقطع دکتری:

تمامی کلاس‌های مقطع دکتری برای همه ورودی‌ها از ۲۹ آبان ماه به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

▪️مقطع کارشناسی‌ارشد:

تمامی کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی مقطع کارشناسی‌ارشد برای همه ورودی‌ها از ۲۹ آبان ماه به صورت حضوری تشکیل خواهد شد و همه کلاس‌های نظری در مقطع کارشناسی‌ارشد تا پایان نیمسال جاری بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

▪️مقطع کارشناسی و کاردانی:

تمامی کلاس‌های نظری در مقطع کارشناسی و کاردانی تا پایان نیمسال جاری بصورت مجازی برگزار خواهد شد اما دروس عملی و آزمایشگاهی بنا به تشخیص نیاز گروه آموزشی مربوط، از ۲۹ آبان‌ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

👈چگونگی برگزاری کلاس‌های نیمسال آتی وابسته به شرایط آن زمان و نیز مصوبات شورای آموزش عالی استانی خواهد بود.

@Shomal_University_Official

آخرین اخبار و اطلاعیه ها