اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی روز شنبه ۲۴ دی ماه، دانشگاه شمال

احتراما نظر به اطلاعیه استانداری مازندران، روز شنبه ۲۴ دیماه، دانشگاه شمال بدلیل افت فشار گاز، تعطیل می‌باشد، امتحاناتی که مقرر بود در تاریخ مذکور برگزار شود با همان ترتیب به روز چهارشنبه ۵ بهمن‌ماه منتقل خواهد شد.

@Shomal_University_Official