اطلاعیه ورزشی مسابقه فوتسال بین دانشکده ای (به مناسبت هفته تربیت بدنی )

شرایط شرکت در مسابقه:

  • هر دانشکده یک تیم و هر تیم ۹ نفر و یک نفر سرپرست
  • ارائه تصویرکارت دانشجویی الزامی است.

جهت شرکت در مسابقات و ثبت نام تا تاریخ  ۱۷-۰۷-۱۴۰۱ به اتاق تربیت بدنی و فوق برنامه  طبقه سوم آمارد آقای مجید عفتی ۰۹۳۵۱۲۵۶۳۵۰ یا آقای سبحان اژدری ۰۹۰۲۶۷۹۸۰۴۳ تماس یا مراجعه فرمایید.

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت فوق برنامه