اطلاعیه ورزشی نهمین دوره مسابقات والیبال دانشجویان (برادران و خواهران)

شرایط شرکت در مسابقه:

  • مسابقات به صورت پنج نفره برگزار می گردد.هر تیم شامل ۸ نفر می باشد.
  • ارائه تصویرکارت دانشجویی الزامی است.

جهت شرکت در مسابقات و ثبت نام تا تاریخ  ۱۰-/۸-۱۴۰۱ به واحد رفاه و تسهیلات دانشجویی طبقه سوم آمارد آقای عفتی یا دفتر دانشکده علوم ورزشی  آقای آقائی مقدم مراجعه فرمایید.

به تیم های  برتر حکم و جوایز نفیس  اهداء خواهد شد.

                  حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

(۱/۸/۱۴۰۱)