اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه معاونت اداری و مالی راجع به پرداخت شهریه جهت ثبت نام در ترم تابستان سال تحصیلی جاری

دانشجویان محترم برای ثبت نام  در ترم تابستان سال تحصیلی جاری ملزم به اخذ تأییدیه مالی ترم مزبور ازتاریخ ۰۲-۰۴-۱۳۹۸  لغایت ساعت ۸ مورخ ۰۴-۰۴-۱۳۹۸ طبق زمانبندی ذیل صرفاً به شیوه الکترونیکی و از طریق بانک ملت می باشند ، در غیر اینصورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد بود..

 

ورودی
زمان و تاریخ پرداخت اینترنتی شهریه
۹۵ و ما قبل
از روز یک شنبه (۲-۴-۹۸) تا ساعت ۸ صبح روز دو شنبه (۳-۴-۹۸)
۹۶ و ۹۷
ساعت ۸ صبح روز دو شنبه (۳-۴-۹۸) تا ساعت ۸ رو زسه شنبه (۴-۴-۹۸)
دانشجویان مهمان
ساعت ۸ صبح روزسه شنبه (۴-۴-۹۸) تا ساعت ۸ روزچهار شنبه (۵-۴-۹۸)

 

مراحل کار به شرح ذیل است :

۱-در سامانه خدمات آموزشی به گزینه پرداخت اینترنتی شهریه مراجعه نموده و روی لینک بانک ملت کلیک نمایید.

۲- در صفحه پرداخت الکترونیک می‌توانید مبلغ پرداخت خود را که شامل بدهی گذشته + مبلغ علی الحساب ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ریال) مشاهده وپرداخت نمائید .

۳-در صورت بروز مشکل در پرداخت اینترنتی در ساعت اداری روزهای ۰۲-۰۴-۹۸ لغایت ۰۴-۰۴-۹۸ به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید.

۴- پرداخت شهریه و مانده بدهی منحصراً از طریق بانک ملت و به صورت الکترونیکی مقدور می باشد و روش قدیمی پرداخت شهریه(مراجعه به بانک،واریز وجه و ارائه فیش به امور مالی) به طور کلی ممنوع می باشدو در صورت واریز مسوولیت به عهده خود دانشجو می باشد.

۵-مسنولیت عدم پرداخت شهریه در تاریخ های فوق به عهده خود دانشجو می باشد.

۶-بعد از انتخاب واحد نسبت به تسویه کامل شهریه اقدام لازم صورت پذیرد.