اطلاعیه پرداخت شهریه جهت ثبت نام در نیمسال اول ۹۹-۹۸