افتتاح سالن مطالعه دانشکده فنی و مهندسی

افتتاح سالن مطالعه دانشکده فنی و مهندسی با حضور سرپرست دانشگاه، معاونین، رئیس دانشکده فنی و مدیران اجرایی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸