افتخار آفرینی مدرس فرهیخته دانشگاه شمال به عنوان فناور برتر کشور

کسب افتخار دیگری از مدرس مدعو دانشگاه شمال، جناب مهندس ایمان هادی زاده، به عنوان فناور برتر کشور، مایه افتخار دانشگاه می باشد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها