انتخاب جناب آقای دکتر نوریان، ریاست محترم هیات امنا دانشگاه شمال بعنوان چهره ماندگار و نام آور صنعت گسترش آموزش عالی

انتخاب جناب آقای دکتر نوریان، ریاست محترم هیات امنا دانشگاه شمال بعنوان چهره ماندگار و نام آور صنعت گسترش آموزش عالی را خدمت ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شمال تبریک عرض می کنیم

@Shomal_University_official