انتخاب دانشگاه شمال به عنوان میزبان برگزاری اجلاس روئسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی

دانشگاه شمال به عنوان میزبان برگزاری اجلاس روئسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی انتخاب شد.

مطابق رایزنی ها و برنامه ریزی انجام شده با همکاری وزارت عتف، اجلاس روسای دانشگاه های غیرانتفاعی به همراه همایش علمی و نمایشگاه دستاوردهای این زیرنظام، مشترکا توسط اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی و دفتر غیردولتی وزارت عتف در آبان ماه سال جاری با حضور مقامات ارشد کشوری و استانی و اساتید برجسته دانشگاهی و برای اولین بار با حضور مخاطبین این زیرنظام برگزار خواهد شد. برنامه های متنوعی جهت معرفی ظرفیتها، دستاوردها و خدمات ارزنده این زیرنظام برای کشور در دستور کار این برنامه قرار دارد.

در دویست و پانزدهمین جلسه شورای مرکزی اتحادیه که با حضور مدیر کل محترم دفتر غیردولتی برگزار گردید، از بین کاندیداهای موجود، دانشگاه شمال از منطقه ۲ اتحادیه با اکثریت آراء به عنوان میزبان این اجلاس بزرگ انتخاب گردید.