انتخاب پروفسور عباسعلی رستمی، عضو محترم هیات موسس دانشگاه شمال، به عنوان عضو اصلی و نماینده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی استان مازندران در کارگروه استانی پیاده سازی آمایش و مدیریت طرح تحول آموزش عالی

انتخاب پروفسور عباسعلی رستمی، عضو محترم هیات موسس دانشگاه شمال، به عنوان عضو اصلی و نماینده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی استان مازندران در کارگروه استانی پیاده سازی آمایش و مدیریت طرح تحول آموزش عالی از طرف معاونت آموزشی وزارت عتف، را به خانواده سربلند دانشگاه شمال تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.