انتصاب دکتر حسین رنجبر به عنوان رئیس دانشگاه شمال

با توجه موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری آقای دکتر علیمحمد نوریان، رئیس محترم هیات امنای دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین رنجبر را از تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ به مدت ۴ سال به عنوان رئیس دانشگاه شمال منصوب نمودند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها