انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه شمال و کمیسیون ملی یونسکو به همت و تلاش دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه شمال

تفاهم نامه ای با اهداف زیر میان دانشگاه شمال و کمیسیون ملی یونسکو به همت و تلاش دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه شمال مطابق برنامه پیشنهادی ایشان به هیات موسس دانشگاه منعقد گردید.

اهداف تفاهم نامه:

ایجاد و گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی، پیشنهاد طرح‌های مطالعاتی و آموزشی با هدف ارتقاء سطح مطالعات مرتبط با وظایف و بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های علمی، تخصصی، مشورتی، تجهیزاتی و کتابخانه‌ای مشترک (دانشگاه و کمیسیون)، تشکیل کمیته‌های علمی و فنی به منظور انجام طرح‌های مشترک در سطح ملی و معرفی توانمندی‌های متقابل به سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها