کالاهای اهدایی به زلزله زدگان کرمانشاه

کالاهای اهدایی دانشگاه شمال آمل به زلزله زدگان کرمانشاه