اولین جلسه شورای راهبردی دانشگاه شمال و کمیسیون ملی یونسکو ایران

اولین جلسه شورای راهبردی دانشگاه شمال و کمیسیون ملی یونسکو ایران روز یکشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۲، با حضور ریاست دانشگاه و اعضای برگزار شد.

نخست دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه، اظهار داشتند هدف از برگزاری این نشست، تشکیل شورای راهبردی یونسکو در دانشگاهست. «میخواهیم کارگروه هایی تاسیس کنیم همانند خود کمیسیون یونسکو و گروه‌های فرعی تشکیل بدهیم. در این جلسه رییس شورای راهبردی و دبیر آن را انتخاب کنیم. نیازمند یک عزم جدی است ‌و کمک همه شما را طلب میکنم.»
سپس آقای مرتضی رستمی، مدیر دفتر نمایندگی یونسکو در دانشگاه افزود: «دفتر یونسکو در دانشگاه شمال دایر شده است. کمیسیون ملی یونسکو می تواند به ما کمک کند. از هرگروهی می خواهیم طرحهای پژوهشی خود را ارائه دهند. همچنین در لوای همکاری با یونسکو می توانیم استادان برجسته و خاص را به دانشگاه دعوت کنیم. از این طریق می توانیم اعتبار دانشگاه را ارتقا ببخشیم.»

در ادامه حاضران در جلسه مواضع و دیدگاه‌های خود را پیرامون تحقق مفاد تفاهم نامه بیان نمودند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها