اولین جلسه هیات رئیسه دانشگاه (در دوره ریاست جدید) روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید

اولین جلسه هیات رئیسه دانشگاه (در دوره ریاست جدید)، روز دوشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح با حضور سرپرست محترم دانشگاه، معاونین محترم، مدیر محترم بین الملل و روابط عمومی و مدیر محترم حراست در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه گزارشی از روند پرونده حقوقی شرکت کیان اسوه سازان  مطرح و حاضران در جریان این پرونده قرار گرفتند. سپس موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱. اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص میزان افزایش شهریه بر اساس مصوبات هیات امنا و پیشنهاد اتحادیه

۲. میزان هزینه خدمات دانشجویی

۳. نگاهی به بودجه سال گذشته و اتخاذ تصمیمات اولیه در خصوص بودجه سال تحصیلی آینده

۴. تشکیل کمیته ثبت نام دانشجویان جدید الورود و برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود

۵. چگونگی مدیریت فضای سبز دانشگاه

۶. اتخاذ تصمیم در خصوص خرید باتریهای یو پی اس سرورها و خرید ژنراتور برق

۷٫ بررسی پیشنهاد شیوه‌نامه افزایش حق مدیریت مدیران گروه دانشگاه