اولین جلسه هیات موسس صندوق حمایت از دانشجویان ایران روز سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید

اولین جلسه هیات موسس صندوق حمایت از دانشجویان ایران (دانشجویان دانشگاه شمال) در راستای حمایت از دانشجویان کم برخوردار مالی، ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ مردادماه  ۱۴۰۲ در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور اعضای هیات موسس و برخی از اعضای هیات امناء و مدعوین محترم برگزار شد در خصوص هماهنگی های لازم جهت دعوت از مسئولین شهری و خیرین، تهیه شیونامه اعطای وام، شناسایی دانشجویان کم برخوردار مالی با هدف تشکیل صندوق تودیع مبالغ وام بلاعوض یا کم بهره به دانشجویان مستحق ایرانی خصوصاً دانشجویان دانشگاه شمال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شد.