حضور ریاست دانشگاه بعنوان اعضای هیات رییسه نشست اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن‌ساز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز سه شنبه مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه و دکتر سعید فلاحیان، معاون پژوهشی و فناوری در اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن‌ساز، حضور یافتند.

این همایش ملی، توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و فرهنگ، اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی و مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه در دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار گردید.

همچنین غرفه ای از نمایشگاه این همایش ملی به دانشگاه شمال اختصاص یافت که دستاوردها و عملکرد دانشگاه در آن به عرصه ظهور گذاشته شد.

خاطر نشان میگردد در نشستی که در اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن‌ساز برگزار شد، جناب دکتر پیر محمدی دبیر این نشست و جناب آقایان دکتر حسین رنجبر، دکتر عبدزاده و دکتر فدوی اعضای هیات رئیسه آن بوده اند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها