اولین کنفرانس فناوری های نوین در علوم

اولین کنفرانس فناوری های نوین در علوم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ با محورهایی چون فناوری های نوین در حوزه سلامت و کشاورزی، مهندسی و علوم پایه برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات به سایت ذیل مراجعه نمایید

mtsconf.ir

تلفن:۰۱۱۴۴۱۵۴۰۴۰

آخرین اخبار و اطلاعیه ها