اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین سبک زندگی، پیشگیری و درمان سرطان

اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین سبک زندگی، پیشگیری و درمان سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، دانشگاه شمال، انجمن خیریه آرین، پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در مهر ماه سال ۱۴۰۲ در دانشگاه شمال برگزار می گردد.