ایجاد دفتر حمایت حقوقی از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه مطابق برنامه پیشنهادی سرپرست دانشگاه شمال به هیات موسس دانشگاه

جهت رفاه حال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه، مطابق برنامه پیشنهادی آقای دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه شمال، دفتر حقوقی حمایت از کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه، ایجاد گردید. این دفتر جهت ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری و حمایت های قضایی از کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه، که یکی از اهداف کاری سرپرست محترم دانشگاه می بوده است، برای اولین بار در دانشگاه تاسیس شد.

در این خصوص طی ابلاغی، سرکار خانم ناهید پارسا، استاد مدعو گروه حقوق دانشگاه، به سمت سرپرستی مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه و دفتر حقوقی حمایت از کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه، منصوب گردید.

همچنین دکتر حسین رنجبر، طی ابلاغی جداگانه جناب آقای دکتر هادی پژومان، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه، به سمت مدیریت دفتر همکاری هایِ علمیِ بین المللی و روابط عمومی دانشگاه منصوب نمودند.

مراسم معارفه جناب آقای دکتر هادی پژومان و سرکار خانم دکتر ناهید پارسا، با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه و مدیران ستادی در روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد. دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه در این مراسم برای دکتر هادی پژومان و خانم دکتر ناهید پارسا، در مسوولیت جدیدشان آرزوی توفیق نمودند.

گفتنی است در پایان این مراسم، با اهدای لوح و هدایایی از زحمات دکتر پژومان مدیر سابق دفتر حقوقی دانشگاه قدردانی شد.