بازتاب برگزاری ”اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بازی ها و آیین های بومی-محلی مازندران” در دانشگاه شمال، در سطح بین‌المللی

در راستای شناساندن ظرفیت های فرهنگی کشور در سطح بین‌المللی خبر رویداد اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بازی ها و آیین های بومی-محلی مازندران که در دانشگاه شمال برگزار گردید، در دبیرخانه یونسکو در پاریس و شبکه سراسری کمیسیون های ملی یونسکو کشورهای جهان اطلاع رسانی شده است.