بازدید دکتر داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از دانشگاه شمال و تخصیص بودجه یک و نیم میلیاردی جهت بروزرسانی زیرساخت‌های دانشگاه با پیگیری های دکتر رنجبر ریاست دانشگاه شمال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال رور پنجشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دومین سفر استانی دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم و هیات همراه به مازندران، دکتر داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از دانشگاه شمال بازدید نمودند.

پیرو تلاش‌های دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه، با تخصیص بودجه به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به منظور بروزرسانی زیرساخت‌های دانشگاه موافقت گردید.