بازدید رئیس دانشگاه و هیات همراه از دانشکده ها

نظر به اینکه یکی از شاخصه های تضمین کیفیت آموزش تشکیل منظم کلاس ها خصوصا با توجه به تاکید وزارت علوم، تشکیل کلاس‌های هفته آخر قبل از نوروز می باشد. به همین خاطر رئیس دانشگاه صبح روز شنبه مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲،طی بازدید از دانشکده ها بابت تشکیل منظم کلاس ها از رؤسای دانشکده ها و مسئولین مرتبط تقدیر کردند.