بازدید ریاست هیات امناء و سرپرست دانشگاه، از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و ساختمان رستوران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲، دکتر علیمحمد نوریان، ریاست هیات امناء و دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، به همراه معاونین و مدیران ستادی، از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و ساختمان رستوران بازدید بعمل آوردند.

تصاویر این بازدید، در زیر ارائه می گردد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها