بازدید آنی ریاست دانشگاه از یکی از دانشکده ها پیرو شکایات جمعی از دانشجویان از وضعیت نظافت آن دانشکده

پیرو شکایات جمعی از دانشجویان یکی از دانشکده ها از وضعیت نظافت آن دانشکده، ریاست دانشگاه به همراه معاونین و مدیران بصورت آنی از دانشکده دیدن نمودند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، ظهر روز سه شنبه مورخ اول خرداد ۱۴۰۳ پیرو درخواست تعدادی از دانشجویان یکی از دانشکده ها در خصوص عدم رعایت نظافت کافی دانشکده، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه شخصا به همراه معاونان و مدیران ستادی از این دانشکده بازدید نمودند.

در این بازدید دکتر حسین رنجبر، درخواست دانشجویان را به حق دانسته و کاستی ها و سهل انگاری های موجود را به کارمندان مربوطه گوشزد نموده و دستورات لازم اداری جهت رفع آن موارد را صادر نمودند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها