بازدید سرزده سرپرست دانشگاه به همراه اعضای شورای دانشگاه، از سلف دانشجویی رستوران و صرف نمودن غذای دانشجویی در میان دانشجویان، به منظور بررسی کیفیت غذا و نحوه سرویس دهی

ظهر روز شنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، به همراه اعضای شورای دانشگاه، به منظور بررسی کیفیت غذا و نحوه سرویس دهی به دانشجویان، به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی با حضور در سلف دانشجویی رستوران دانشگاه، از غذا دانشجویی صرف نمودند.
در این بازدید سرپرست دانشگاه، بی واسطه پای صحبت ها و درد دل دانشجویان نشستند و دستورات لازم جهت رفع برخی از مسائل مطرح شده دانشجویان را صادر نمود.