بازدید سرپرست دانشگاه از حوزه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امروز سه شنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه و هیات همراه از حوزه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه، که از دیروز مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ آغاز گردید بازدید نمودند.

فراینده ثبت نام حضوری تا فردا چهارشنبه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، در مکان سالن مطالعه کتابخانه دانشگاه واقع در طبقه همکف ساختمان آمارد، همچنان ادامه خواهد داشت.